about

Hälsa i Rörelse

Hälsa i Rörelse (Norberg) drivs av Emma Saviluoto och finansieras av Länsstyrelsen i Västmanland via deras medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka hälsan hos de deltagande asylsökande vuxna som verksamheten möter. Det finns ett behov och ett intresse i målgruppen för att röra sig mera och få mera information om hälsa. Dans är ett sätt att röra på sig och få motion, men det är också ett sätt att kommunicera, att vara kreativ och att vara social. Fysisk aktivitet hjälper oss också att ta in teoretisk kunskap. Att få svettas och skratta tillsammans med andra kan vara nyttigt både för kropp och själ, och det kan vara bra att sysselsätta kroppen när man har en vardag som är fylld med oro över nära och kära eller ängslan inför kommande beslut tex.

Myndigheter vittnar om ökad psykisk ohälsa bland asylsökande, och vi tror att vårt projekt kan vara ett sätt att komma åt detta. Ingen insats passar alla, men med vårt arbetssätt och med bakgrund i vår erfarenhet av tidigare projekt tror vi att vi hittat ett koncept som ska kunna hjälpa människor bryta den isolering som kan uppstå under asylprocessen. Vi driver också projektet Hälsa i Rörelse i Horndal. Där är det Ingrid Andersson och Kjersti Hasselstedt som driver verksamheten och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Dalarna (TIA).

I både Norberg och Horndal samverkar projektet med Rädda Barnen.