Föreningen Avesta Dance Team

Som ideell förening har Avesta Dance Team ett antal stadgar. Varje år, i samband med årsmötet, tas en verksamhetsplan för det kommande året fram och vi utvärderar föregående år i vår verksamhetsberättelse.

Här kan man ladda hem och läsa gällande stadgar, senaste verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för föreningen och se när och var nästa årsmöte är planerat.

Dokument

 Årsmöteshandlingar 2018
Stadgar

 Årsmöte 4/3 2018 klockan 14:00 på Stationsgatan 29